Istiqbolli yo‘nalishlar va mavzular

Ushbu havola orqali Siz 12.00.13 – “Inson huquqlari (yuridik fanlar, sotsiologiya fanlari)” ixtisosligi bo‘yicha ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlari ro‘yxati bilan tanishib chiqishingiz va ilmiy tadqiqot yo‘nalishini tanlab olishingiz mumkin.

 

12.00.13 – “Inson huquqlari” (yuridik fanlar, sotsiologiya fanlari) ixtisosligi bo‘yicha sohasida amalga oshiriladigan tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlariga tavsiyalar:

 

 1. Inson huquqlari rivojlanishining nazariy-huquqiy asoslari.
 2. Inson huquqlarining falsafiy-huquqiy asoslari.
 3. Inson huquqlarining tarixiy ildizlari.
 4. Inson huquqlari genezisi va rivojlanishining tarixiy-huquqiy asoslari.
 5. Inson huquqlarining ilmiy-nazariy, amaliy, o‘quv-pedagogik ahamiyati.
 6. Inson huquqlari institutlari.
 7. Inson huquqlari sohasida “yumshoq” va “qattiq” huquq.
 8. Inson huquqlari sohasida universal va mintaqaviy hujjatlar hamda ularning inson huquqlarini ta’minlash va himoya qilishdagi roli.
 9. Inson huquqlari va davlat tuzumi;
 10. Inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlash bo‘yicha davlatning asosiy vazifalari va ularning amalga oshirilishi.
 11. Fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatchilik – inson huquqlarini ta’minlashning asosiy yuridik mexanizmlari.
 12. Inson huquqlari va ijtimoiy davlat.
 13. Inson huquqlari va demokratiya.
 14. Inson huquqlari va huquqiy davlat.
 15. Inson huquqlari va dunyoviy davlat.
 16. Zamonaviy milliy davlatchilikda inson huquqlari tizimining o‘ziga xos xususiyatlari: qiyosiy-huquqiy tahlil.
 17. Inson huquqlari sivilizatsiyaviy-mintaqaviy modellarining vujudga kelishi.
 18. Universal huquqlar konsepsiyasining shakllanishi va zamonaviy dunyoviy davlat.
 19. Jamiyat taraqqiyotining zamonaviy bosqichida inson huquqlarini ta’minlash.
 20. Inson huquqlari tizimining shakllanishi va rivojlanishi muammolari.
 21. Inson huquqlari sohasida xalqaro standartlarning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari.
 22. Inson huquqlari bo‘yicha ta’limotlar va qarashlar tarixi.
 23. Inson huquqlari rivojlanishi va globallashuv davri muammolari.
 24. Inson huquqlarini o‘rganish metodologiyasini rivojlantirish.
 25. Inson huquqlarining umuminsoniy va milliy axloqiy mazmuni.
 26. Inson huquqlarining universalligi va madaniy relyativizm.
 27. falsafa, sotsiologiya, siyosatshunoslik va huquqshunoslik fanlarida inson huquqlari muammolarining o‘rganilishi: an’anaviy yondashuvlar va zamonaviy tendensiyalar.
 28. Inson huquqlarining zamonaviy talqini.
 29. Raqamli jamiyatga transformatsiya sharoitida inson huquqlarining ta’minlanishi muammosi.
 30. Konstitutsiyaviy islohotlar va inson huquqlarini ta’minlash ustuvorligi.
 31. Inson huquqlari sohasidagi ta’lim va targ‘ibotning rivojlanishi.
 32. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro, mintaqaviy va milliy mexanizmlar.
 33. Inson huquqlari sohasidagi milliy qonunchilik va huquqiy amaliyot.
 34. Inson huquqlarini ta’minlash bo‘yicha xorijiy tajriba va qiyosiy-huquqiy tahlil.
 35. Inson huquqlari sohasida murojaatlar institutini rivojlantirish muammolari.
 36. Inson huquqlari sohasida davlat siyosati: horijiy tajriba va milliy
 37. Inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqiy normalarning O‘zbekiston qonunchiligiga implementatsiya qilishning ilmiy-metodologik asoslari.
 38. Inson huquqlari sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishning fundamental asoslari.
 39. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va inson huquqlari;
 40. inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining milliy strategiyasi;
 41. Inson huquqlari bo‘yicha islom tizimining hozirgi zamondagi roli.
 42. Inson huquqlari Osiyo tizimining rivojlanish istiqbollari.
 43. Inson huquqlarini ta’minlash va muhofaza qilishda davlat organlarining roli.
 44. Inson huquqlarining sudlarda himoya qilinishi.
 45. Huquqni muxofaza qiluvchi organlarda inson huquqlari buzi lishi holatlarini bartaraf etish.
 46. Inson huquqlarining ma’muriy-huquqiy himoya qilinishi.
 47. Inson va fuqaroning huquq va erkinliklarining kafolatlari.
 48. Yuridik yordam olishga bo‘lgan huquq.
 49. Inson huquklari bo‘yicha milliy institutlar.
 50. Nodavlat notijorat tashkilotlarining inson huquqlarini ta’minlash va himoya qilishdagi roli;
 51. O‘zbekiston Respublikasining inson huquqlari bo‘yicha xalqaro majburiyatlari;
 52. O‘zbekiston Respublikasining inson huquqlari bo‘yicha milliy ma’ruzalari va ularni ko‘rib chiqish yakunlari bo‘yicha BMT ustav organlari va shartnomaviy qo‘mitalarining mulohaza va tavsiyalari;
 53. O‘zbekistonning inson huquqlari bo‘yicha milliy harakatlar rejalari;
 54. 2030 yilgacha bo‘lgan davrda BMT Global kun tartibi va O‘zbekistonning milliy maqsad va vazifalari;
 55. Yoshlar huquqlariga oid xalqaro hujjatlarni takomillashtirish.
 56. Inson huquqlarining xurmat qilish tamoyili.
 57. Inson huquqlari va sanksiyalar.
 58. O‘zbekiston Respublikasining inson huquqlari bo‘yicha xalqaro norma ijodkorligida ishtirok etishi.
 59. Fuqarolik jamiyati institutlari va inson huquqlari.
 60. Odam savdosiga qarshi kurashish va inson huquqlari.
 61. Biznes va inson huquqlari.
 62. Korrupsiyaga qarshi kurashish va inson huquqlari.
 63. Xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish asoslari.
 64. Bola huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalari.
 65. Nogironligi bo‘lgan shaxslar manfaatlarini ta’minlashda inson huquqlariga yo‘naltirilgan yondashuvni shakllantirish muammolari.
 66. Migrantlar huquqlarini ta’minlash masalalari.
 67. Keksalar huquqlarini ta’minlash muammolari.
 68. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari huquqlarini ta’minlash masalalari.
 69. Sud-huquq islohotlari va inson huquqlari.
 70. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro-huquqiy normalarni .sudlarda qo‘llash.
 71. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro-huquqiy standartlarni jinoiy sudlovga implementatsiya qilish.
 72. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro-huquqiy standartlarni ma’muriy sudlovga implementatsiya qilish.
 73. Sud organlari mustaqilligi to‘g‘risidagi BMT asosiy prinsiplarini Uzbekiston Respublikasi qonunchiligida amalga oshirish.
 74. Tergov harakatlarini amalga oshirishda inson huquq va erkinliklarini ta’minlash.
 75. Jinoiy sud jarayonida jabrlanuvchilar va guvohlar huquqini ta’minlash.
 76. Sudlanuvchi shaxslarning huquqiy maqomi.
 77. Mehnat nizolarini hal qilishndan' o‘ziga xos xususiyatlari.
 78. Inson huquqlari tizimida gender tenglik, ayol va qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bilan bog‘liq mexanizmlarni takomillashtirish masalalari (O‘zbekiston misolida).
 79. O‘zbekistonda insonning ijtimoiy huquqlari hamda kambag‘allikni qisqartirish borasidagi qonunchilikni takomillashtirish masalalari.
 80. O‘zbekistonda sog‘lom turmush tarzini ta’minlash va aholi farovonligini oshirish maqsadlariga erishish masalalari (inson huquqlari rakursida).
 81. O‘zbekistonda adolatli va sifatli ta’lim olish huquqini ta’minlash va rag‘batlantirish bilan bog‘liq mexanizmlarni takomillashtirish (inson huquqlari sohasi).
 82. Inson huquqlari va Ombudsman instituti faoliyatini takomillashtirish masalalari (milliy va horijiy tajribalarni taqqoslash).
 83. O‘zbekistondaxavfsiz shahardasturi va aholi yashash punktlari xavfsizligini ta’minlash ishlarida inson huquqlarini ta’minlash masalalari.
 84. O‘zbekistonda favqulodda holatlar sodir bo‘lganida inson huquqlarini ta’minlash masalalari (milliy va horijiy tajribalarni taqqoslash).
 85. O‘zbekistonda suv resurslaridan oqilona foydalanishni tashkil etishda inson huquqlarini ta’minlash masalalari.
 86. O‘zbekistonda ist’emolchilar huquqlarini muhofaza etish bilan bog‘liq qonunchilikni takomillashtirish masalalari.
 87. Ekologik huquqlarni himoya qilishning xalqaro-huquqiy va milliy mexanizmlari.
 88. Shaxsiy huquq va erkinliklarni himoya qilish tizimi: ilmiy-nazariy tahlil.
 89. Yashash va sog‘liqqa bo‘lgan huquqni himoya qilishning xalqaro-huquqiy va milliy mexanizmlari.
 90. Erkinlik va shaxsiy daxdsizlik huquqini himoya qilishning xalqaro-huquqiy va milliy mexanizmlari.
 91. Shaxsiy hayot daxlsizligi huquqini himoya qilishning nazariy muammolari.
 92. Huquqni himoya qiluvchi milliy institutlar faoliyatining huquqiy asoslari.
 93. O‘z ona tilidan foydalanish huquqini ta’minlashning xalqaro huquqiy asoslari.
 94. Bir joydan ikkinchi joyga ko‘chish huquqi
 95. Turar joy daxlsizligi huquqi.
 96. Vijdon erkinligi huquqi.
 97. Siyosiy huquq va erkinliklar.
 98. Fikr va so‘z erkinligi.
 99. Axborot erkinligi huquqi.
 100. Jamoat birlashmalarini tashkil etish huquqi.
 101. Ommaviy tadbirlarni o‘tkazish huquqi.
 102. Davlatni boshqarishda ishtirok etish huquqi.
 103. Murojaat etish huquqi.
 104. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar.
 105. Tadbirkorlik huquqi.
 106. Mulkiy daxlsizlik huquqi.
 107. Xususiy mulkka ega bo‘lish huquqi.
 108. Mehnat qilish huquqi.
 109. Dam olish huquqi.
 110. Ijtimoiy ta’minot olish huquqi.
 111. Oilaga bo‘lgan huquq.
 112. Turur joyga ega bo‘lish huquqi.
 113. Tibbiy xizmatga bo‘lgan huquq.
 114. Farovon atrof muhitga bo‘lgan huquq.
 115. Ta’lim olishga bo‘lgan huquq.
 116. Inklyuziv ta’lim olish huquqini ta’minlash muammolari.
 117. Ijod erkinligi huquqi.
 118. Korrupsiyasiz muhitda ta’lim olish huquqi.
 119. Korrupsiyasiz muhitda mehnat qilish huquqi.
 120. Korrupsiyasiz muhitda ijod qilish huquqi.
 121. BMTning Inson huquqlari bo‘yicha qo‘mitasi faoliyatining huquqiy asoslari.
 122. BMTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo‘yicha qo‘mitasi faoliyatini tashkil qilish mexanizmi.
 123. BMTning Irqiy kamsitishni bartaraf etish bo‘yicha qo‘mitasi va O‘zbekiston Respublikasi .
 124. Irqiy kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish bo‘yicha xalqaro konvensiya talablarini implementatsiya qilish: milliy tajriba.
 125. BMTning Ayollarga nisbatan kamsitishga barham berish bo‘yicha qo‘mita faoliyatining huquqiy asoslari.
 126. Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo‘yicha Konvensiyani implementatsiya qilish: milliy tajriba.
 127. BMTning qiynoqlarga qarshi qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish mexanizmi.
 128. Qiynoqlarga solishga va muomalada bo‘lish va jazolashning boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni tahqirlovchi turlariga qarshi konvensiyani implementatsiya qilish: qiyosiy huquqiy tahlil.
 129. BMTning Bola huquqlari bo‘yicha qo‘mita faoliyati huquqiy asoslari.
 130. Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyani implementatsiya qilishning nazariy va amaliy muammolari.
 131. BMTning Barcha mehnatkash-migrantlar va ularning oila a’zolari huquqini himoya qilish bo‘yicha qo‘mita huquqiy maqomi.
 132. Barcha mehnatkash-migrantlar va ularning oila a’zolari huquqini himoya qilish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya standartlarini implementatsiya qilishning ijtimoiy-huquqiy asoslari.
 133. BMTning nogironlar huquqlari bo‘yicha qo‘mitasining huquqiy maqomi.
 134. Nogironlar huquqlari bo‘yicha konvensiyani implementatsiya qilishning ijtimoiy huquqiy asoslari.
 135. BMTning Inson huquqlari bo‘yicha kengashi faoliyatining huquqiy mexanizmlari.
 136. Universal davriy hisobot va O‘zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlari ijrosini ta’minlash asoslari.
 137. BMT ma’ruzachilari instituti bilan mamlakat hamkorligi: qiyosiy tahlil.
 138. BMTning Inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissari bilan hamkorlik: xalqaro va milliy tajriba.
 139. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Bola huquqlari bo‘yicha vakilining huquqiy maqomi.
 140. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) faoliyatini takomillashtirishning nazariy-huquqiy asoslari.
 141. Qiynoqlarga qarshi Milliy preventiv mexanizmni takomillashtirish muammolari.
 142. Inson huquqlari sohasida Oliy Majlis faoliyatini takomillashtirish muammolari.
 143. Inson huquqlari himoya qilish sohasida milliy indikatorlarni shakllantirishning metodologik muammolari.
 144. Inson huquqlari sohasidagi xalqaro shartnomalar to‘g‘risida aholini xabardor qilishning metodologik muammolari.
 145. Inson huquqlari sohasida ijtimoiy fikrni o‘rganishni tashkil etishning metodologik masalalari.
 146. Yoshlar huquqini himoya qilishning sotsiologik muammolari.
 147. Inson huquqlari madaniyatini shakllantirishning nazariy-huquqiy masalalari.
 148. Inson huquqlari madaniyatining ijtimoiy ong va ijtimoiy jarayonlarda aks etishi.
 149. Inson huquqlari madaniyatini sotsiologik tavsiflash asoslari.
 150. Inson huquqlari sohasidagi ta’limni tashkil etish va rivojlantirish muammolari.
 151. Inson huquqlari sohasidagi tarbiyaning metodologik muammolari.
 152. Inson huquqlari sohasida sotsiologik so‘rovlar o‘tkazish, ma’lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va baholash usullari.
 153. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanishi, rivojlanishining ijtimoiy jihatlari va asoslari.
 154. Barqaror rivojlanish maqsadlari va inson huquqlari.
 155. Inson huquqlari sohasida sotsiologik konsepsiyalar.
 156. Inson huquqlari sotsiologiyasi.
 157. Axborot olish huquqini ijtimoiy-huquqiy asoslari.
 158. Gender muammolarining zamonaviy tendensiyalari.
 159. Inson huquqlari va migratsiya jarayonlari;
 160. Axborot olish huquqining ijtimoiy asoslari;

 

Powered by GSpeech