Foydali ma'lumotlar

Foydali ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi qo‘shilgan (ratifikatsiyalagan) Xalqaro mehnat tashkiloti hujjatlarining RO‘YXATI

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;

O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni;

O'zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”gi Qonuni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 fevraldagi “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi PF-4958-son Farmoni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 22 iyundagi “Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6012-son Farmoni;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 28 dekabrdagi “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 365-son Qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 maydagi “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 304-son Qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Rayosatining 2016 yil 28 yanvardagi “Malakaviy imtihonlarni o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 220/2-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2016 yil 28 apreldagi “Ilmiy unvonlar berish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 224/8-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi “Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 239/3-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi “Ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 239/4-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2015 yil 20 martdagi 214/8-son qarori bilan tasdiqlangan “Dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferatini rasmiylashtirish qoidalari” (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/8-son qarori bilan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan);

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2015 yil 20 martdagi 214/9-son qarori bilan tasdiqlangan “Dissertatsiyalar ilmiy natijalarining amaliyotga joriy qilinishini baholash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar” (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/9-son qarori bilan o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilgan).

 

Powered by GSpeech